Symboly obce

Erb, pečať a vlajka sú najvýznamnejšie symboly našej obce. Pri rekonštrukcii a obnove obecných symbolov sa vychádzalo z historickej obecnej pečate, datovanej rokom 1697.
Erb obce
Erb je základom symboliky našej obce. Z neho vychádzajú všetky ostatné symboly reprezentujúce obec navonok. Erb obce Hrádok tvorí modrý štít, na ktorom je v strede umiestnený ihličnatý strom a po jeho stranách sa nachádzajú lemeš (vľavo) a čerieslo (vpravo). Strom, lemeš a čerieslo sú strieborné.

 
erbII.jpg
Strom
Dominantou nášho erbu je strom. Strom predstavuje veľký význam prírody, ktorá je úzko spätá s našou obcou a životom jej obyvateľov. Samotná obec sa nachádza v lone krásnej prírody, ktorá dotvára jej celkový obraz. V našom chotári sú ihličnaté ale aj listnaté lesy na ktorých sa kedysi ale aj v šúčasnosti hospodárilo. Strom tak predstavoval nielen život a prírodu ale aj zdroj obživy. 
 
Lemeš a čerieslo
  • lemeš - ostrá kovová časť pluhu na vodorovné rezanie a podoberanie zeme;
  • čerieslo  - časť pluhu, krájadlo, radlica;
Symboly lemeša a čeriesla sú zaujímavé a významovo hlboké. Dajú sa, samozrejme, chápať výlučne ako poľnohospodárske náradie. No možno v nich objaviť aj ďalšie heraldické a symbolické dimenzie. V biblickej symbolike znamená radlica (lemeš) aj symbol mieru, čo vychádza zo slov proroka Izaiáša a jeho vízie mesiášskej ríše pokoja, ktorú popisuje slovami: „On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na kruhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože, národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.“ (Izaiáš 2,4) Nevieme, či v minulosti, v dobe vojen vloženie tejto symboliky do obecných pečatí nebolo motivované aj spomenutými slovami Písma.
 
Spojenie týchto motívov vyjadruje tiež začiatok a koniec jedného cyklu poľnohospodárskych prác, orbu, a žatvu, zber plodov tejto orby, prácu a plody práce. V prenesenom zmysle však ide nielen o vyjadrenie rytmu prác, ale aj vyjadrenie rytmu života, pulzovanie času, ročný cyklus, jar a jeseň. Celá kompozícia akoby hovorila, že bez orby niet žatvy, bez práce, niet odmeny.
erb hradok.jpg
Vlajka obce
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych bielo-modrých pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.
vlajka.jpg
Pečať obce
Pečať je okrúhla uprostred s obecným symbolom a kruhopisom: Obec Hrádok.
pecat.jpg
vitajte.jpg
Najbližší vývoz komunálneho odpadu je v pondelok, 10.10.2022 a zber plastov je v utorok, 1.11.2022
image1.jpeg
strajkova pohotovost.jpg
koshradok.jpg
vyvodp.jpg
tomba.jpg
futblnet11.jpg
Meniny na web
tematinn.jpg
NEOFICIÁLNY informačný portál obce Hrádok
untitled.png
Obec Hrádok

preslávená
tematínskou tradíciou
a bohatou históriou.

Vychutnajte si
plnými dúškami
neodolateľnú atmosféru,
zaujímavú históriu
a pohostinnosť obyvateľov.

Pripravili sme pre vás
zaujímavé informácie
z histórie
i súčasnosti obce.

Spoznáte kultúru
a tradície,
predstavíme vám
historické pamiatky
i aktuálne dianie v
spoločenskom,
kultúrnom, športovom
i duchovnom živote
nášho Hrádku
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one