hradok_obu.jpg
Zákon o obecnom zriadení   140.73kB
Zákon č. 369/1990 Zb.

Hrádok 149
916 33 Hrádok

Tel: 032 / 777 6 121
Fax: 032 / 777 6 217
Mobil starosta obce :
0915 732 135
Mail: hradok@obechradok.sk

Úradné hodiny:
 
Po:   8,00 - 12,00   12,30 - 15,30
Ut:
   nestránkový deň
Str:   8,00 - 12,00   12,30 - 17,00
Štv:  nestránkový deň
Pi:    8,00 - 12,00
Obecný úrad - je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom . Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

 1.   zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
 2.   zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
 3.   pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného  zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
 4.   pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
 5.   zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
 6.   organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec


Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom. 

Samospráva zohľadňuje miestne (regionálne) podmienky. Tie môžu mať charakter zemepisný, ekonomický, ekologický, ale v každom prípade majú charakter miestny, t.j. typický pre daný región, mesto alebo obec a zohľadňujú potreby jeho obyvateľov. Na rozdiel od štátnej správy obce a mestá a ich regionálne združenia nefungujú na princípe podriadenosti a nadriadenosti a ich hlavným poslaním je zabezpečenie potrieb obyvateľov a spravovanie miestnych záležitostí.

Postavenie obcí, ktoré sú základnými jednotkami samosprávy, upravuje Ústava Slovenskej republiky a viaceré zákony. Každý volený predstaviteľ samosprávy (starosta, primátor, poslanec obecného zastupiteľstva) skladá pri nástupe do funkcie sľub, v ktorom sa zaväzuje dodržiavať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

   Ústava upravuje v právnej úprave pre samosprávu najmä:
 • 1. Postavenie obce
 • 2. Oprávnenia obce
 • 3. Spôsoby uskutočňovania samosprávy
 • 4. Orgány obce a spôsob ich voľby
 • 5. Samosprávu vyšších územných celkov.
vitajte.jpg
Najbližší vývoz komunálneho odpadu je v pondelok, 10.10.2022 a zber plastov je v utorok, 1.11.2022
image1.jpeg
strajkova pohotovost.jpg
koshradok.jpg
vyvodp.jpg
tomba.jpg
futblnet11.jpg
Meniny na web
tematinn.jpg
NEOFICIÁLNY informačný portál obce Hrádok
untitled.png
Obec Hrádok

preslávená
tematínskou tradíciou
a bohatou históriou.

Vychutnajte si
plnými dúškami
neodolateľnú atmosféru,
zaujímavú históriu
a pohostinnosť obyvateľov.

Pripravili sme pre vás
zaujímavé informácie
z histórie
i súčasnosti obce.

Spoznáte kultúru
a tradície,
predstavíme vám
historické pamiatky
i aktuálne dianie v
spoločenskom,
kultúrnom, športovom
i duchovnom živote
nášho Hrádku
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one