Materská škola

O NÁS 

Materská škola Hrádok je dvojtriedna MŠ poskytujúca celodennú a poldennú formu výchovy a vzdelávania. Škola sa nachádza v krásnom areáli, v prízemí budovy, v ktorej na poschodí sídli  Obecný úrad Hrádok.
Školský vzdelávací program je zameraný environmentálne a je vypracovaný tak, aby pedagógovia  spôsobom, ktorý je deťom blízky a pochopiteľný, no zároveň profesionálny, viedli deti k všestrannému rozvoju, k pravým hodnotám, aby sa navzájom učili pochopiť seba, kamaráta, svet.
Nech je naša škôlka ako záhradka, o ktorú sa starajú láskaví a múdri záhradníci, ktorí vycítia čas sejby, zálievky i pletia buriny, aby v záhrade dozreli sladké, zdravé plody a voňavé kvety - NAŠE DETI.
 
Kontakt: tel.: 032/ 7776 218 mail: ms.hradok@azet.sk
skolka.jpg
„ZÁPIS“ DO MATERSKEJ ŠKOLY V HRÁDKU
 Rodičia (zákonní zástupcovia) detí, 
ktorí majú záujem o prijatie dieťaťa do Materskej školy v Hrádku 
v školskom roku 2020/2021, 
si môžu vyzdvihnúť  prihlášku/žiadosť o umiestnenie dieťaťa  v MŠ  
počas mesiaca marec v pracovných dňoch od 08.00 do 16.00 hod.
Vyplnenú prihlášku/žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy 
(vrátane potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa a informácie o očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast) je potrebné 
doručiť (príp. osobne priniesť) do MŠv dňoch 06.5. – 07.5.2020
v čase 10,00 – 16,00 hod.
Podmienky pre prijímanie detí do MŠ
V zmysle Zákona č.245/2008 Z . z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, v súlade so Školským poriadkom MŠ Hrádok sa na predprimárne vzdelávanie prednostne prijíma
 
• dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, 
• dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,  
• dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.  
 
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ budú prednostne prijaté deti: 
• ktoré sú prihlásené k trvalému pobytu v obci Hrádok, 
• ktorých matka nie je na MD s ďalším dieťaťom.
Odporúčania: 
Pred nástupom do MŠ by dieťa malo:
• mať základy samoobslužných návykov ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie a hygienické návyky...;
• byť spôsobilé vychádzať s inými deťmi (neubližovať), deliť sa s ostatnými (napr. požičať hračku);
• zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby;
• disponovať vekuprimeranou slovnou zásobou;
• mať predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí; vhodná je pozitívna motivácia zo strany rodičov – nezastrašovať deti pobytom v MŠ.

2% PROSBA 2%

Milí priatelia!

Rodičovské združenie pri Materskej škole Hrádok Vás prosí o darovanie 2% z daní pre našu Materskú školu! 2% môžete MŠ venovať prostredníctvom občianskeho združenia "Združenie rodičov a priateľov školy Hrádok". Snažíme sa deťom vytvárať čo najlepšie prostredie pre ich pobyt v Materskej škole, sústavne skvalitňujeme a rozširujeme materiálno-technickú základňu MŠ, rekonštruujeme staré a vytvárame nové, rešpektujúc hygienické, bezpečnostné a estetické kritériá. Od septembra 2018 postupne zariaďujeme a zveľaďujeme aj novovzniknutú druhú triedu - triedu "Lienočiek". Veľa sa nám úspešne podarilo a ešte veľa toho treba! Bez Vašej pomoci by to išlo oveľa ťažšie, a preto sa aj touto cestou na Vás obraciame s prosbou o pomoc! Nič to nestojí - len vyplnenie a odovzdanie tlačiva/tlačív (odovzdať môžete v MŠ alebo priamo na daňovom úrade). Tlačivá sa dajú stiahnuť z internetu, ale budú Vám k dispozícii aj v MŠ.
Vopred Vám SRDEČNE ĎAKUJEME ZA POMOC A PODPORU!!!

 

Potrebné údaje:

IČO: 42025991

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov a priateľov školy Hrádok

Sídlo: Hrádok

Súp. č.: 149

PSČ: 91633

Obec: Hrádok

vitajte.jpg
Scitanie-2021-988x553.jpg
Najbližší vývoz komunálneho odpadu je v pondelok, 1.3.2021 a zber plastov je v utorok, 23.3.2021
IMG_6989.jpg
korona1.jpg
koshradok.jpg
futblnet11.jpg
vyvodp.jpg
10_odpor_an_ke_ste_doma_COVID_19-page-001.jpg
Meniny na web
tematinn.jpg
NEOFICIÁLNY informačný portál obce Hrádok
untitled.png
Obec Hrádok

preslávená
tematínskou tradíciou
a bohatou históriou.

Vychutnajte si
plnými dúškami
neodolateľnú atmosféru,
zaujímavú históriu
a pohostinnosť obyvateľov.

Pripravili sme pre vás
zaujímavé informácie
z histórie
i súčasnosti obce.

Spoznáte kultúru
a tradície,
predstavíme vám
historické pamiatky
i aktuálne dianie v
spoločenskom,
kultúrnom, športovom
i duchovnom živote
nášho Hrádku
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one