Materská škola

O NÁS 

Materská škola Hrádok je dvojtriedna MŠ poskytujúca celodennú a poldennú formu výchovy a vzdelávania. Škola sa nachádza v krásnom areáli, v prízemí budovy, v ktorej na poschodí sídli  Obecný úrad Hrádok.
Školský vzdelávací program je zameraný environmentálne a je vypracovaný tak, aby pedagógovia  spôsobom, ktorý je deťom blízky a pochopiteľný, no zároveň profesionálny, viedli deti k všestrannému rozvoju, k pravým hodnotám, aby sa navzájom učili pochopiť seba, kamaráta, svet.
Nech je naša škôlka ako záhradka, o ktorú sa starajú láskaví a múdri záhradníci, ktorí vycítia čas sejby, zálievky i pletia buriny, aby v záhrade dozreli sladké, zdravé plody a voňavé kvety - NAŠE DETI.
 
Kontakt: tel.: 032/ 7776 218 mail: ms.hradok@azet.sk
skolka.jpg
ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY V HRÁDKU
 
Riaditeľka MŠ Hrádok oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o prijatie dieťaťa do Materskej školy v Hrádku v školskom roku 2022/2023,
že tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa je k dispozícii vo vestibule budovy MŠ alebo na  webovej stránke obce Hrádok.
Vyplnenú žiadosť, vrátane potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré je súčasťou žiadosti,
odovzdajte osobne v MŠ v dňoch zápisu, ktorý sa uskutoční
05.05. – 06.05. 2022 v čase od 13:00 – 16:00 hod.
Prítomnosť dieťaťa je vhodná.
Na zápis si zákonný zástupca prinesie  OP a rodný list dieťaťa na overenie osobných údajov nahliadnutím.
Žiadosť je možné doručiť aj poštou.
 
Kontakt:    032/7776 218;      ms.hradok@azet.sk
Materská škola Hrádok, 916 33 Hrádok 149
 
Podmienky prijímania detí do MŠ
V zmysle Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, v súlade so Školským poriadkom MŠ Hrádok,  na predprimárne vzdelávanie prednostne sa prijíma
  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa, ktoré bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 
Absolvovanie predprimárneho vzdelávania je POVINNÉ pre všetky deti, ktoré dosiahnu vek 5 rokov do 31.8.2022, tzn., že rodičia „predškolákov“ majú povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doposiaľ nenavštevovalo MŠ.
 
Po prijatí detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú prijímané deti :
  • zostupne podľa veku – od najstarších po najmladšie
  • s trvalým pobytom v obci Hrádok
  • na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov
  •  ak je voľná kapacita možno prijať dieťa od dovŕšenia 2 rokov, takéto dieťa však nesmie byť uprednostnené pred prijatím starších detí
 
Pred nástupom do MŠ by dieťa malo:
  • mať základy samoobslužných návykov ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie a hygienické návyky (bez plienky)
  • byť spôsobilé vychádzať s inými deťmi; zaobísť sa na čas bez blízkej osoby
  • disponovať veku primeranou slovnou zásobou; mať predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí

2% PROSBA 2%

Uvažujete, komu darovať 2% z vašich daní? Darujte ich našej škôlke!
I tento rok vás veľmi pekne prosíme o finančnú podporu touto formou. Stačí si stiahnuť tlačivo, v ktorom sú už vyplnené údaje nášho OZ alebo poskytnúť tieto údaje vašej účtovníčke: 

Názov: Združenie rodičov a priateľov školy Hrádok 
Forma: Občianske združenie
IČO: 42025991
Adresa: 916 33 Hrádok 149


Tlačivo "Vyhlásenie" i "Potvrdenie o zaplatení dane", ktoré vám dá p. účtovníčka, odovzdajte, prosím, do 30.4. na daňovom úrade alebo v MŠ Hrádok.
Srdečne ĎAKUJEME!!!

 

 

 

vitajte.jpg
Najbližší vývoz komunálneho odpadu je v pondelok, 10.10.2022 a zber plastov je v utorok, 1.11.2022
image1.jpeg
strajkova pohotovost.jpg
koshradok.jpg
vyvodp.jpg
tomba.jpg
futblnet11.jpg
Meniny na web
tematinn.jpg
NEOFICIÁLNY informačný portál obce Hrádok
untitled.png
Obec Hrádok

preslávená
tematínskou tradíciou
a bohatou históriou.

Vychutnajte si
plnými dúškami
neodolateľnú atmosféru,
zaujímavú históriu
a pohostinnosť obyvateľov.

Pripravili sme pre vás
zaujímavé informácie
z histórie
i súčasnosti obce.

Spoznáte kultúru
a tradície,
predstavíme vám
historické pamiatky
i aktuálne dianie v
spoločenskom,
kultúrnom, športovom
i duchovnom živote
nášho Hrádku
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one